Remont kamienicy Kraków ul. Floriańska 35 / Św. Marka 20

Kompleksowy remont kamienicy.

Elewacja tylna budynku po remoncie

Elewacja budynku po remoncie

Elewacja budynku przed remontem

Wejście od stronu ulicy Floriańskiej

Wzmacnianie stropu odcinkowego

Zagruzowanie istniejących sklepień

Wyburzanie stropu istniejącego

Odbudowa stropu

Budowa lukarn

Prace przy klatce schodowej wewnętrznej

Klatka wewnętrzna po remoncie