Remont kamienicy Kraków ul. Szewska 9

Budynek w trakcie realizacji - ukończono piwnice (klub "Music bar"), parter oraz konstrukcje stropów.

Sklepienie po rekonstrukcji

Rekonstrukcja starego sklepienia

Strop odciążający - płyty wps na belkach stalowych

Nadbudowa

Nadbudowa

Nadbudowa

Pokrycie blachą miedzianą

Elewacja tylna nadbudowanej części

Elewacja tylna nadbudowanej części

Elewacja frontowa budynku przed remontem