Uprawnienia

Właściciele firmy posiadają uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz uprawnienia konserwatorskie do prowadzenia remontów w budynkach zabytkowych.

Niniejsze uprawnienia stanowią podstawę do wykonywania nadzoru inwestorskiego oraz kierowania budową i innymi robotami budowlanymi.